Korzyści z udziału

Korzyści z udziału w Marketing Communication Academy

Zapraszamy do zapoznania się z korzyściami jakie odniosą Państwo uczestnicząc w zajęciach MCA. Oczywiście jest ich wiele więcej, wymieniamy tylko podstawowe.

Przede wszystkim:

 • Dla pracowników działu marketingu MCA oferuje:

  • Bazujące na przykładach i case´ach wiedzę i doświadczenia przekazywane przez praktyków marketingu
  • Pełny program z zakresu komunikacji marketingowej
  • Wiedzę i doświadczenie ekspertów w dziedzinie marketingu na polskim rynku
  • Możliwość zastosowania nabytej wiedzy w codziennej pracy
  • Usystematyzowany rozwój dający większe szanse na otrzymywanie nowych odpowiedzialności i w efekcie awans
  • Budowanie osobistej sieci znajomych - przyszłych i obecnych menedżerów i dyrektorów marketingu
  • Każdy uczestnik zajęć MCA uzyskuje certyfikat uczestnictwa, a słuchacze pełnej sesji dyplom MCA.

 • Dla przełożonych słuchaczy MCA:

  • Możliwość delegowania nowych zadań tym samym pracownikom
  • Zwiększenie motywacji i pozytywnej energii pośród pracowników
  • Wzrost kompetencji całego działu, w efekcie zwiększenie roli marketingu przy podejmowaniu decyzji biznesowych
  • Wykorzystanie uczestnictwa w programie jako formy nagrody / uznania dla danego pracownika
  • Budowanie wizerunku szefa inwestującego w ludzi
  • Oszczędność czasu: godziny spędzone nad opracowywaniem potrzeb szkoleniowych działu marketingu
  • Ułatwienie w planowaniu przyszłych wydatków związanych ze szkoleniami marketingowymi

 • Dla Kierowników ds. szkoleń:

  • Optymalne narzędzie wspierające określenie i realizację ścieżki rozwoju danego pracownika działu marketingu
  • Ułatwienie w planowaniu ścieżek rozwoju wszystkich pracowników działu marketingu
  • Ułatwienie w planowaniu przyszłych wydatków związanych ze szkoleniami marketingowymi
  • Oszczędność czasu: nie trzeba już poszukiwać i sprawdzać kolejnych wykonawców szkoleń