Certyfikat marketera

Certyfikat Marketing Communication Academy

Każdy z uczestników na zakończenie zajęć otrzymuje imienny certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę. Certyfikat informuje o formie nauki i zakresie merytorycznym.

Uczestnicy pojedynczych zajęć otrzymują certyfikaty cząstkowe, autoryzowane przez wykładowców prowadzących zajęcia.

 

 

Dyplom Marketing Communication Academy

Uczestnicy pełnego programu MCA na zakończenie sesji otrzymują kwestionariusz (test) z pytaniami od wykładowców. Każdy temat zajęć MCA jest zawarty w minimum dwóch pytaniach, na które odpowiedzi słuchacz mógł otrzymać tylko uczestnicząc w zajęciach.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny testu merytorycznego słuchacz przygotowuje projekt komunikacyjny dla wybranej przez siebie marki. Projekt zawiera strategię komunikacji i pełny opis wykorzystanych narzędzi komunikacyjnych.

Na podstawie pozytywnej opinii Kapituły MCA słuchacz otrzymuje dyplom MCA i tytuł „Master in Communication & Advertising” lub „Marketing & Communication Apprentice”