Wojna marketingu z zarządzaniem
Al Ries , Laura Ries
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Czerwiec 2010
Liczba stron: 268
Wymiary: 145 X 205 mm
Specjaliści od zarządzania zwykle intensywniej używają lewej półkuli mózgu, natomiast specjaliści od marketingu - prawej. Dlatego właśnie podczas wszystkich narad tak trudno im się porozumieć, chociaż wydaje się, że mówią o tym samym. Autorzy udowadniają, że znacznie ważniejsze od tego, co się mówi, jest to, jak się mówi. Tłumaczą, że zarządzanie należy do sfery realnej, a marketing do sfery mentalnej; zarządzający chcą coraz lepszych, a marketingowcy zróżnicowanych produktów; zarządzający wyrażają swoje myśli słowami, a marketingowcy pokazują wizje przedsięwzięć. Na pytanie, jak to wszystko pogodzić, można znaleźć odpowiedź w prezentowanej książce.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców, kadr kierowniczych, osób zajmujących się marketingiem, studentów zarządzania i marketingu.
 

SzukajBiblioteka marketera

Partnerzy Serwisu

Levitah Design