Zarządzanie relacjami z klientem

Zarządzanie relacjami z klientem

Izabela Dembińska-Cyran, Joanna Hołub-Iwan, Józef Perenc

Wydawnictwo: Difin, Czerwiec 2004
liczba stron: 472
wymiary: 155 x 230 mm
okładka miękka

"Recenzowana książka jest ważną pozycją w literaturze z zakresu zarządzania i marketingu jaka ukazuje się na polskim rynku wydawniczym. Rewolucyjne zmiany istoty stosunków między firmą a nabywcą, zastąpienie podejścia transakcyjnego podejściem relacyjnym wymagają zasadniczego przewartościowania klasycznych metod działania biznesowego. Niewątpliwie umiejętne zarządzanie relacjami z klientem winno stanowić centralny punkt odniesienia w myśleniu i działaniu marketingowym, o czym traktuje opiniowana książka. Stanowi ona kompleksowe opracowanie prezentujące rolę i znaczenie relacji klient - firma na współczesnym rynku oraz szczegółowo omawia metodologię i instrumentarium kształtowania relacji z nabywcą. Zamieszczone w pracy liczne rysunki, wykresy i tabele, ułatwiają przyswojenie i uporządkowanie zawartych w niej treści. Jestem przekonany, iż książka autorstwa Izabeli Dembińskiej-Cyran, Joanny Hołub-Iwan i Józefa Perenca zyska uznanie środowiska akademickiego (zarówno pracowników naukowych jak i studentów) oraz praktyków marketingu, stając się nie tylko źródłem wiedzy, ale również cenną inspiracją i fachową pomocą dla kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw. Niewątpliwie zasługuje ona na wnikliwą lekturę."

 

SzukajBiblioteka marketera

Partnerzy Serwisu

Levitah Design