Reklama według Ottona Kleppnera

Reklama według Ottona Kleppnera

W. Ronald Lane, J. Thomas Russell

Rok wydania: 2000
Objętość: 818
Oprawa: twarda
Wydawca: FELBERG

Reklama według Ottona Kleppnera stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy w zakresie reklamy na jej obecnym etapie rozwoju - reklamy traktowanej zarówno jako forma sztuki, jak i nauki.

Obecna edycja łączy w sobie tradycyjne już walory tej książki z nowym, niezwykle istotnym materiałem, przybliżając tym samym czytelnikom ogromne i fascynujące zmiany, jakie zachodzą w dziedzinie marketingu, reklamy i mediów na przestrzeni ostatnich lat. Zmienność jest bowiem - w opinii autorów - kluczową cechą współczesnej reklamy.

W swej obecnej wersji podręcznik prezentuje reklamę jako element marketingu zintegrowanego. Autorzy pokazują, w jaki sposób łączyć reklamę z pozostałymi aspektami przekazu marketingowego.

Książka dzieli się na sześć części, obejmujących łącznie 26 rozdziałów. Część pierwsza ukazuje reklamę w ujęciu historycznym - od początków sprzedaży i wymiany towarowej aż po dzień dzisiejszy.

Część druga prezentuje temat jakże nieodzowny dla skutecznej reklamy - badania i analizy rynku. Autorzy omawiają także pojęcie cyklu życia produktu oraz pokazują strategie zapewniające niezmienną atrakcyjność wyrobu na stale ewoluującym rynku. Tu również znajdziemy informacje, w jaki sposób należycie określić główne grupy potencjalnych klientów oraz jak opracować najskuteczniejszy plan dotarcia do nich.

W trzeciej części zaprezentowano sposoby organizowania kampanii reklamowej, zarówno od strony agencji reklamowej, jak i jej klienta. Tutaj też omówiono proces planowania i przeprowadzenia skomplikowanej akcji reklamowej.

Część czwarta traktuje o poszczególnych formach przekazu reklamowego adresowanego do odbiorców za pośrednictwem mediów. Autorzy dokonują przeglądu porównawczego głównych rodzajów mediów, jak telewizja, radio, gazety, czasopisma itp. W części tej wyraźnie podkreślono, iż nie ma lepszych czy gorszych środków przekazu, lecz jedynie pewne nośniki będą lepiej służyć spełnianiu konkretnych celów niż inne. W części piątej Russell i Lane ukazują kreatywny charakter reklamy. Rozdziały 15-22 to zarys kolejnych etapów działania agencji reklamowej (badań, planowania, produkcji), w trakcie których ogólnie nakreślona koncepcja przybiera materialną postać - bądź to jako ogłoszenie w czasopiśmie, bądź też jako spot reklamowy w telewizji. Ostatnia, szósta część książki prezentuje kilka szczegółowych aspektów reklamy. Rozdział 24 omawia specyficzne problemy nieodłącznie związane z reklamą o zasięgu międzynarodowym. Rozdział 25 przedstawia liczne pułapki prawne czyhające na twórców reklamy. I w końcu rozdział 26 skupia naszą uwagę na etycznych stronach reklamy.

Lektura do zajęć: Strategia marki i pozycjonowanie

 

SzukajBiblioteka marketera

Partnerzy Serwisu

Levitah Design