Programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe

Budowa i funkcjonowanie

Piotr Kwiatek

Rok wydania: 2007
Objętość: 228
Oprawa: miękka
Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Kluczowym elementem koncepcji zarządzania marketingowego opartego na relacjach, czyli wzajemnych powiązaniach i interakcjach między podmiotami rynkowymi, jest zagadnienie trwałości związku z klientem, określanej mianem lojalności nabywcy. Jednym z najistotniejszych dla praktyki gospodarczej odkryć było stwierdzenie istnienia zależności między długością trwania relacji przedsiębiorstwo - klienci a generowanymi zyskami. Oznaczało to między innymi wzrost zainteresowania metodami umożliwiającymi kształtowanie czasu trwania tych relacji. Tym zagadnieniom poświęcona jest niniejsza publikacja.

W książce szczegółowo omówiono:

  • cechy marketingu relacyjnego,
  • fakty i mity na temat lojalności klientów,
  • metody pomiaru lojalności,
  • rodzaje i cechy programów lojalnościowych,
  • schemat lojalnościowy i program częstego zakupu,
  • proces tworzenia programów lojalnościowych i ocenę ich funkcjonowania,
  • efekty programów lojalnościowych.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie programów lojalnościowych lub planują ich wprowadzenie, kierowników działów sprzedaży, pracowników agencji reklamowych, tworzących i prowadzących programy na rzecz swoich klientów, a także dla studentów kierunków ekonomicznych, stanowi bowiem rozwinięcie i uzupełnienie podręczników dotyczących nabywców i zagdanienia lojalności.

 

SzukajBiblioteka marketera

Partnerzy Serwisu

Levitah Design